ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Ν. Χανίων, άρθρου 48 του Ν. 2218/94(90 Α). 1995/305 1995