ΝΟΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993
Αναγνώριση σε Δήμο της Κοινότητας Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας. 1994/224 1994
Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 1995/397 1995
Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1997/161 1997
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αλμυρού στο Δήμο Ν. Αγχιάλου. 1998/409 1998