ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παροχή εξουσιοδότησης στις εµπορικές τράπεζες να χορηγούν συνάλλαγµα για πληρωµή υποχρεώσεων στο εξωτερικό επί εισαγωγών και εξαγωγών εµπορευµάτων. ...... ςς 5 Καθορισµός των όρων κάλυψης µέσω διεθνών πιστωτικών χαρτών των δαπανών κίνησης στο εξωτε[...]" 1990/1_08.08.1990 1990
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 2014/4238 2014
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2014. 2016/4436 2016
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015. 2017/4502 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018
Συγχώνευση Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο Νομού. 1993/390 1993
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίας Ευφημίας, Διβαράτων και Μακρυωτίκων της Επαρχίας Σάμης του Νομού Κεφαλληνίας σε Δήμο. 1994/250 1994
Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του Νομού Κεφαλληνίας άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/275 1995
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. 1998/399 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 2002/62 2002
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια. 2003/226 2003