ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004