ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 2013/97 2013