ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_District


Αναφέρεται Από