ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Άνδρου, Εξωμβούργου, Κορθίου, Τήνου, Υδρούσας και στην Κοινότητα Πανόρμου Τήνου. 2001/125 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων. 2003/28 2003