ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003