ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/2001 (Α΄ 159) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κορινθίας. 2004/14 2004