ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδος στους Δήμους Ασίνης, Λέρνας, Ναυπλίου και Νέας Κίου. 2001/267 2001