ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002