ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης». 1998/358 1998
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. 2002/363 2002
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 2006/191 2006