ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014