ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΠΕΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΠΕΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Βαγίων Νομού Βοιωτίας και Πέτα Νομού Άρτας. 2006/248 2006