ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012