ΝΟΜΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΓΑΖΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΓΑΖΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από