ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Island


Αναφέρεται Από