ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΩΝ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΩΝ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit


Αναφέρεται Από