ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους. 2010/152 2010
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012