ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2010/131 2010