ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. 2003/30 2003