ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων. 1993/81 1993