ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας. 2001/127 2001