ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_Unit


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Ιονίου Πανεπιστημίου 2004/203 2004
Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 2010/134 2010