ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Θάσου. 1992/221 1992