ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από