ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας. 2004/165 2004