ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙΕΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΩΝ - ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙΕΝΟΤΗΤΑ ΨΑΡΩΝ - ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από