ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - ΤΗΛΟΥ ΣΤΟΥΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ - ΤΗΛΟΥ ΣΤΟΥΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από