ΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/City


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005