ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997