ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΣΕΣΚΛΟΥ - ΓΛΑΦΥΡΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΣΕΣΚΛΟΥ - ΓΛΑΦΥΡΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από