ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998