ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Αργολίδας στο Δήμο Ερμιόνης 2001/187 2001
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας. 2003/321 2003