ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Local_Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016