ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014