ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου στους Δήμους Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου. 2003/335 2003