ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2010/131 2010