ΝΟΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ - ΩΡΩΠΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005