ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997