ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΗΤΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΗΤΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipal_District


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας. 2004/165 2004