ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΛΕΥΚΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΛΕΥΚΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 198/2001 (Α΄ 159) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου. 2004/71 2004