ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997