ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Regional_Unit


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου. 2002/358 2002