ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Region


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας. 2012/110 2012
Κατανομή τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία του Κράτους. 2014/72 2014