ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004