ΝΟΜΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΝΟΜΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Prefecture


Αναφέρεται Από