ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών 2003/122 2003