ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΟΥ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Community


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης 1993/116 1993
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 159)». 1995/21 1995
Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 1995/397 1995