ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

GPE
Πληροφορίες οντότητας
Επιγραφή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Τύπος: http://geo.linkedopendata.gr/gag/ontology/Municipality


Αναφέρεται Από
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α’ 159). 2001/45 2001